გერბები
GEL 15.95
LIFE IN SOVIET GEORGIA
GEL 29.95
77 ამბავი 1942 წლის შეთქმულებაზე
GEL 15.95
ჩენედელის მოგონებანი
GEL 21.95
ქვიარ გრძნობები
GEL 7
ჩანაწერები კინემატოგრაფიაზე
GEL 15
მწვანე საკითხავი
GEL 7
ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?
GEL 7
New
ქალაქის კონტურები - ურბანისტული ლექციები ბიოლის ფონდში
GEL 7
საზღვრებს მიღმა. კონფლიქტი და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში
GEL 5
ქალაქი ჩვენია! ურბანული პროტესტი და პოლიტიკა თბილისში
GEL 10
New
ჰაინრიჰ ბიოლი 100. მწერალი და მოქალაქე
GEL 7
ეშმაკის ლექსიკონი
GEL 16.95
New
ფემინიზმის თავგადასავალი
GEL 7
ქალები ომის დროს და ომის შემდეგ
GEL 5
ENGLISH – როგორ ვისწავლე და როგორ ვასწავლიდი
GEL 16.95
ყაზბეგი – ქართულის რვეულები
GEL 10.9
საქართველო - მოსწავლის პირველი ენციკლოპედა
GEL 24.9
ვაჟა – ქართულის რვეულები
GEL 10.9
ემილ ლევიეს მოგზაურობა კავკასიაში
GEL 16.5
საბავშვო ენციკლოპედია
GEL 15.9
Astronomy
GEL 30
Aztec
GEL 30
საყოველთაოდ მიღებული აზრების ლექსიკონი
GEL 11.95