კოსმოსი
GEL 21.9
რეჟისორის ხელობა : სახელმძღვანელო თეატრისათვის
GEL 15
გერბები
GEL 15.95
LIFE IN SOVIET GEORGIA
GEL 29.95
77 ამბავი 1942 წლის შეთქმულებაზე
GEL 15.95
ოპერა
GEL 13.95
ჩენედელის მოგონებანი
GEL 21.95
ჩანაწერები კინემატოგრაფიაზე
GEL 15
მწვანე საკითხავი
GEL 7
New
ქალაქის კონტურები - ურბანისტული ლექციები ბიოლის ფონდში
GEL 7
ქალაქი ჩვენია! ურბანული პროტესტი და პოლიტიკა თბილისში
GEL 10
New
ჰაინრიჰ ბიოლი 100. მწერალი და მოქალაქე
GEL 7
ეშმაკის ლექსიკონი
GEL 16.95
New
ფემინიზმის თავგადასავალი
GEL 7
ქალები ომის დროს და ომის შემდეგ
GEL 5
ყაზბეგი – ქართულის რვეულები
GEL 10.9
ვაჟა – ქართულის რვეულები
GEL 10.9
ემილ ლევიეს მოგზაურობა კავკასიაში
GEL 16.5
Aztec
GEL 30
ლოგიკა - ძალიან მოკლე შესავალი
GEL 10.9
პირველი ენციკლოპედია
GEL 24.9
პოლიტიკა - ძალიან მოკლე შესავალი
GEL 10.9
სამართალი - ძალიან მოკლე შესავალი
GEL 12.9
სოციოლოგია – ძალიან მოკლე შესავალი
GEL 10.9