მოდი, დავითვალოთ
GEL 14.95
ლოტო: რიცხვები და შეკრება-გამოკლება
GEL 27.9
რიცხვები (დაწერე და წაშალე)
GEL 9.9
ინგლისური ანბანი (დაწერე და წაშალე)
GEL 9.9
რა დროა ახლა? (დაწერე და წაშალე)
GEL 9.9
მსოფლიოს დროშები
GEL 9.95
მოდი, მიმატებით დავიწყოთ
GEL 6.95
მოდი, გამოკლებით დავიწყოთ
GEL 6.95
მოდი, გამრავლებით დავიწყოთ
GEL 6.95
მოდი, გაყოფით დავიწყოთ
GEL 6.95
ვისწავლოთ შინ - ფერები
GEL 5.95
ვისწავლოთ შინ - რიცხვები
GEL 5.95
ვისწავლოთ შინ - მათემატიკა და ლოგიკური მსჯელობა
GEL 5.95
მათემატიკა - ვისწავლოთ შინ 7-9 წელი
GEL 5.95
ვისწავლოთ შინ - თვლა
GEL 5.95
ნამდვილი და მოგონილი ამბები (პირველკლასელთათვის)
GEL 5.9
სტარტი 1
GEL 7
ინგლისური წერის დედანი 1-2
GEL 3
New Building Blocks (I-IV კლასები) ფლეშქარდები
GEL 35
ნამდვილი და მოგონილი ამბები (მეორეკლასელთათვის)
GEL 5.9
სტარტი 2
GEL 7
ნამდვილი და მოგონილი ამბები
GEL 5.9
სტარტი 3
GEL 7
ნამდვილი და მოგონილი ამბები
GEL 5.9